Thermografie

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht.