energieprestatiecertificaat (EPC)

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

Het EPC wilt burgers, bedrijven en organisaties sensibiliseren om hun gebouw energiezuinig te maken. Het EPC geeft daarom inzicht in de energieprestatie van een gebouw met informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing geplaatst werd en welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn.

Dankzij een label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.  Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Het afgeleverde EPC is 10 jaar geldig.

Het doel is een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

EPC Gemeenschappelijke delen

Vanaf 2022 zal ook een EPC beschikbaar moeten zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. Het EPC Gemeenschappelijke delen wordt ook opgemaakt door een energiedeskundige type A.

De gemeenschappelijke delen van het gebouw bevatten sowieso het dak, de buitenmuren en de vloer. Ook de vensters, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes zoals deze van de inkomhal, de gang of een gedeelde (zit)ruimte. Naast de gebouwschil vallen ook de aanwezige collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water uit het stooklokaal hieronder. Tenslotte worden ook de gegevens over de installaties voor zonne-energie opgenomen.

EPC bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden

Wanneer een niet-residentiële eenheid te koop of te huur aangeboden wordt, moet het over een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden beschikken als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De eenheid heeft een niet-residentiële bestemming,
 2. De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m²,
 3. Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m².

Een kleine niet-residentiële eenheid kan een gebouw zijn of een deel van een gebouw. Denk maar aan een kantoorgebouw of een broodjeszaak op het gelijkvloers van een appartementsgebouw.

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden geeft aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht. In een overzichtelijk stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. In tegenstelling tot het EPC voor woningen worden in dit EPC geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

Per kleine niet-residentiële eenheid wordt er een EPC opgesteld.

Het EPC kleine niet-residentiële eenheid wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A.

Energieprestatiecertificaat voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR)

Dit EPC geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis,… en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid.

Een energieprestatiecertificaat wordt standaard opgemaakt bij overdracht en verhuur. Met de komst van ambitieuze klimaatdoelstellingen verbreedt het toepassingsgebied van het energieprestatiecertificaat echter. Zo zal voor grote niet-residentiële gebouweenheden de verplichting om over een EPC NR te beschikken stap voor stap verscherpen tot elke grote niet-residentiële gebouweenheid in 2026 over een EPC beschikt, ook zonder dat het overgedragen of verhuurd wordt.

Tijdslijn

 • 2023: Vanaf 1 januari 2023 moet een niet-residentiële gebouweenheid bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht) en verhuur verplicht over een EPC NR beschikken. Vanaf 1 mei 2023 wordt deze verplichting uitgebreid naar alle notariële overdrachten in volle eigendom.
  • Op het moment dat de gebouweenheid(open definitie) wordt aangeboden voor bijvoorbeeld verkoop of verhuur, moet het EPC NR beschikbaar zijn.
  • Op het moment van de overdracht(open definitie) (uiterlijk op de datum van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht), moet het EPC NR aan de nieuwe eigenaar of huurder bezorgd zijn.
  • uitzonderingen gelden voor
  • tijdelijke constructies (minder dan 2 jaar in gebruik)
  • kleine alleenstaande gebouweenheden met bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m².
 • 2025: Vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht overdracht of verhuur.
 • 2026: Vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht overdracht of verhuur.

Let op, eenheden in een publiek of overheidsgebouw hebben een voorbeeldfunctie. Voor deze eenheden geldt dus een andere tijdslijn.

 • 2024: vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPN NR of EPC kNR) om aan de uithangplicht te voldoen.
  Het huidige EPC Publiek kan dus niet langer gebruikt worden.
 • 2028: elke gebouweenheid van een groot publiek gebouw of groot overheidsgebouw voldoet aan een minimum label.
 • 2045: elke gebouweenheid van een groot publiek gebouw of groot overheidsgebouw is koolstofneutraal (label A), met uitzondering van semi-publieke gebouweenheden.
 • 2050: ook semi-publieke gebouweenheden zijn koolstofneutraal.

Procedure

Het EPC NR wordt opgemaakt door een energiedeskundige type D.

De energiedeskundige

 • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek
 • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, …
 • registreert meterstanden en metingen van hernieuwbare technologieën op de site
  maakt gebruik van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar of gebouwbeheerder die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen.
 • gebruikt een softwareprogramma van de overheid om het EPC NR op te maken.

Voorwaarden

 • Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid.
 • Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden wordt opgemaakt door de eigenaar van de eenheid of de houder van een zakelijk recht (erfpachter of opstalhouder) en hun opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde.
 • Een EPC NR is 5 jaar geldig.
 • Het EPC NR bestaat uit 2 onderdelen, die elkaar aanvullen: energiescore en energielabel (van G tot A) dat de energieprestatie van de gebouweenheid weergeeft op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed).
 • Het EPC NR bevat ook aanbevelingen over hoe de niet-residentiële gebouweenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. De aanbevelingen in het EPC NR zijn richtinggevend, maar niet verplicht.